സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃത മഹോത്സവം
15 August 2022
ഇന്ത്യക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട് 75 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. 2023 ഓഗസ്റ്റ് 15 വരെ നീളുന്ന ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചു തുടങ്ങിയ ‘ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ്’ എന്ന .........
Holiday Bible School 2022
14 August 2022
The Holiday Bible School was held every Sunday from 24th July to 14th August 2022, with the theme “Guard your Heart” (Proverbs 4:23) and the subthemes ................
Lambeth Conference 2022 ends with a call to go out as "God’s church for God’s world"
07 August 2022
The fifteenth Lambeth Conference, convened by Most Revd Justin Welby, The Archbishop of Canterbury, was held from 27th July 2022 and concluded on 7th August 2022, with a special worship service at the Canterbury Cathedral. During the service, the Archbishop preached, urging those present to be courageous, ‘for it is the Father’s good pleasure to give you his kingdom’ (Luke 12:32). Around 650 Bishops...........
Laity Sunday Worship Service
07 August 2022
Sunday, 7th August, was observed as Laity Sunday, with members of the Laity Fellowship leading various parts of the Worship Service. The sermon........
In Memoriam – Very Rev. P. O. Ninan (March 26, 1934 - July 29, 2022)
31 July 2022
Very Rev. P. O. Ninan (88), senior presbyter of the CSI Madhya Kerala Diocese and pioneer missionary of Andhra Mission (now Telangana Mission), was called home by his heavenly father on July 29, 2022. During the Holy communion Service on Sunday, 31st July, the CSI Parish (Malayalam) Dubai paid their............
csi parish fujairah

Stay connected

eNews is a regular electronic newsletter that is emailed to our members and well-wishers. It provides information about congregational events news and more.
Please subscribe, if you wish to get updates as and when it happens.